Kategoria: oze

PROJEKT OZE W LICZBACH!

W dniu wczorajszym (06.09.2018 r.) Gmina Zagórz zawarła umowę z firmą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP.K. na realizację części I i III zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”. Umowa na część II zostanie zawarta w najbliższym czasie. A oto dane liczbowe obrazujące skalę projektu. a) Dostawa i […]

Czytaj dalej

Informacja

Informujemy, że w dniu 28.06.2018 roku otwarto oferty przetargowe na realizację zadania na dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Zagórz i Dydnia. W chwili obecnej trwa ich ocena.  Informację o rozstrzygnięciu przetargu przekażemy po zakończeniu wszystkich czynności przetargowych.

Czytaj dalej

Przedłużony termin instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła

Szanowni Beneficjenci projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” ! W związku z otwarciem przetargu i otrzymaniem kwot znacznie przekraczających zaplanowany budżet (koszty wyższe o 5 mln zł),  informujemy, że jesteśmy zmuszeni przeprowadzić kolejne postępowanie przetargowe z wydłużonym terminem realizacji projektu do 2019 roku. Tym samym część planowanych do wykonania prac […]

Czytaj dalej

INFORMACJA

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na: mikroinstalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Mieszkańców zainteresowanych instalacjami OZE prosimy o złożenie deklaracji wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.  Niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać […]

Czytaj dalej

Informacja

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na: mikroinstalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły centralnego ogrzewania na biomasę oraz pompy ciepła. Mieszkańców zainteresowanych instalacjami OZE prosimy o  złożenie Deklaracji wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.  Niezbędne dokumenty […]

Czytaj dalej

Informacja

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, uprzejmie informujemy, że została zakończona weryfikacja osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach listy podstawowej. W związku z powyższym rozpoczynamy prace związane z weryfikacją listy rezerwowej. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

Czytaj dalej

Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”

W dniu 31.10.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 w następujących proporcjach: Dla Gminy Zagórz: wartość projektu – 10 158 166,55 zł, dofinansowanie – 7 857 230,00 zł […]

Czytaj dalej

Informacja o dofinansowaniu

Informujemy, że projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej