Blog

Informacja

Informujemy, że w dniu 28.06.2018 roku otwarto oferty przetargowe na realizację zadania na dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Zagórz i Dydnia. W chwili obecnej trwa ich ocena.  Informację o rozstrzygnięciu przetargu przekażemy po zakończeniu wszystkich czynności przetargowych.

Czytaj dalej

Informacja

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na: mikroinstalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły centralnego ogrzewania na biomasę oraz pompy ciepła. Mieszkańców zainteresowanych instalacjami OZE prosimy o  złożenie Deklaracji wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.  Niezbędne dokumenty […]

Czytaj dalej

Informacja

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, uprzejmie informujemy, że została zakończona weryfikacja osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach listy podstawowej. W związku z powyższym rozpoczynamy prace związane z weryfikacją listy rezerwowej. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

Czytaj dalej

Informacja o dofinansowaniu

Informujemy, że projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej