O projekcie

Wniosek pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” został zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, 3. 1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Projekt „parasolowy” realizowany jest w partnerstwie (Lider-Gmina Zagórz, Partner-Gmina Dydnia).

Wartość projektu ogółem dla Gminy Zagórz i Gminy Dydnia wynosi 12 921 605,35 zł z czego dofinansowanie 9 988 435,00 zł .

Gmina Zagórz otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 857 230,00 zł (Wartość ogółem 10 158 166,55 zł)

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednostek wytwarzania energii z OZE:

Gmina Zagórz: panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła, kotły klasy 5 na biomasę.

Gmina Dydnia: panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, kotły klasy 5 na biomasę

Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w Gminie Zagórz i Gminie Dydnia, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych – mieszkańców gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin. W związku z osiągnięciem celów projektu zwiększy się wytwarzanie energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszy się poziom misji gazów cieplarnianych oraz koszty zużycia energii w gospodarstwach domowych.